Menu

Get to know us better

AAAWA Studio (อาว่า สตูดิโอ) เกิดขึ้นมาจากความหลงใหลในศิลปะ ทุกชิ้นงานที่จึงถูกสร้าขึ้นจากความรัก ความใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เหมาะสมที่สุด ด้วยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ทั้งงานออกแบบ Branding, Packaging, UX/UI Design, Html Coding, CRM/CMS ทำให้เราเข้าใจลักษณะการทำงานของทุกกลุ่มธุรกิจ และยินดีให้บริการ

Design

เรามุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานด้วยความรักและเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำ เราใส่ใจทุกขั้นตอนการออกแบบ ตั้งแต่กระบวนการค้นหาข้อมูลจนเกิดการตกตะกอนทางความคิด การวิเคราะห์ถึงจุดเด่น จุดด้อย วางแผนการทำงานและพัฒนา เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทั้งงานออกแบบแบรนด์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น เพกเกจจิ้ง งานสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ

Frontend & Backend Development

การออกแบบเว็บไซต์และวางระบบ เป็นงานที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์รวมเข้าด้วยกัน ความงามที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการทำงานที่สามารถใช้ได้จริง ใช้งานง่าย คำนึงถึงลักษณะการใช้งานให้มีความสะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ (User interface and User experience) และเราเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หากเราตั้งใจที่จะทำ

Completed Projects

Hours of Work

Happy Clients

Awards Won

What our clients say

  • " คaaawa studio ทำงานได้รวดเร็วตรงตามแผนที่แจ้งทุกครั้ง มีความเป็นมืออาชีพสูง เมื่อมี comment ก็แก้ไขได้ดีมากตรงตามความต้องการเสมอ จะใช้บริการไปอีกนานเลยค่ะ "

    คุณ อังคณา อัมพรสิทธิกูล, GPI Asia, GPT

  • " ใช้บริการมาหลายครั้งตลอด 3 - 4 ปี ได้รับงานที่คุณภาพดีและประทับใจทุกครั้ง ทาง aaawa studio ทำการบ้านมาก่อนเสมอ มีการปรับแก้น้อย ยินดีที่จะร่วมงานกันไปยาวๆเลยครับ "

    คุณ ประวีณ กุวานนท์, PKM, Jelly Fish

  • " ทาง aaawa studio มีความเข้าใจในจุดประสงค์ของงาน ว่าใครคือลูกค้าของเรา ใครคือคู่แข่งของเรา จึงสามารถตีโจทย์ที่ทางเราให้ไปจนเป็นผลงานที่น่าพอใจมากๆ พร้อมทั้งมีเหตุผลประกอบผลงานที่ออกแบบมา และที่สำคัญแม้บางครั้งทางเราอาจจะแก้แบบจุกจิกบ้าง(ไม่ใช่เกิดจากการออกแบบผิดพลาด แต่เกิดจากทางเราเอง) แต่ทาง aaawa studio ก็ยินดีช่วยเหลือโดยเต็มใจ แนะนำเลยครับ "

    คุณ ธรรมสรณ์, Gooodganic