Menu

Pleasure to know you

ยินดีที่ได้รู้จัก คุณสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทาง ทั้งโทรศัพท์, อีเมลล์ หรือส่งข้อความหามาเรา เพียงแค่กรอกข้อมูลด้านล่าง เรายินดีรับฟังและให้คำปรึกษาด้วยความจริงใจ

About the AAAWA Studio

AAAWA Studio (อาว่า สตูดิโอ) เกิดขึ้นมาจากความหลงใหลในศิลปะ ทุกชิ้นงานที่จึงถูกสร้างขึ้นจากความรัก ความใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เหมาะสมที่สุด ด้วยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ทั้งงานออกแบบ Branding, Packaging, UX/UI Design, Html Coding, CRM/CMS ทำให้เราเข้าใจลักษณะการทำงานของทุกกลุ่มธุรกิจ และยินดีให้บริการ

Contact Details

69/98 ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่, บางใหญ่ นนทบุรี

+66(0) 814 964 152

aaawastudio@gmail.com